Documente cadre didactice și personal


Cod etică 2023 - 2024
Raport 2022-2023
Fișa de evaluare 2024
Cadre didactice
Bibliotecar
Administrator
Contabil șef
Secretar șef
Personal nedidactic
Fișa postului 2023
Administrator patrimoniu
Asistent medical creșa
Bibliotecar
Bucătar
Cadru didactic
Contabil
Fochist
Îngrijitor școala
Muncitor întreținere
Secretar școală
Șofer microbuz