IstoricŞcoala Gimnazială Nr. 1 Bumbeşti-Jiu este situată în centrul civic al oraşului Bumbeşti-Jiu.  Localitatea Bumbeşti-Jiu este situată la nordul judeţului Gorj cu municipiul Târgu-Jiu la sud, municipiul Petroşani la nord, comuna Muşeteşti la est şi la vest cu comuna Schela.
Datorită aşezării geografice, teritoriul oraşului este bine adăpostit spre nord de culmile Parângului ce se înaltă la peste 2500 m. Oraşul Bumbeşti-Jiu este cuprins între paralela 45o10’ latitudine nordică şi meridianul 23o20’ longitudine estică.
Oraşul Bumbeşti-Jiu este străbătut de la nord la sud de râul Jiu care-şi sporeşte apele la ieşirea din defileu cu pârâul Sadu, practic la această confluenţă începe centrul civic al oraşului.
Din punct de vedere administrativ, configuraţia actuală datează din anul 1989, când Bumbeşti-Jiu a devenit oraş. Are în componenţă mai multe sate: Curtişoara, Pleşa, Bumbeşti-sat, Lăzăreşti, Tetila.
Şcoala din localitate a luat fiinţă în anul 1841, iar ulterior s-a dezvoltat sub îndrumarea renumitului învăţător Gheorghe Dumitrescu-Bumbeşti, construind împreună cu locuitorii o şcoală care a funcţionat până în anul 1945. În acel an s-a construit o scoală cu 5 săli în Bumbeşti-sat. Cladirea principală a Şcolii Gimnaziale Nr.1 Bumbeşti-Jiu s-a construit în anul 1961 şi a funcţionat ca şcoală medie până în anul 1972, an în care a luat fiinţă Liceul Sadu.
De-a lungul timpului şcoala bumbeşteană a dat societăţii mulţi oameni de valoare: profesori, medici, ingineri, oameni de cultură.
În prezent Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bumbeşti-Jiu funcţionează cu 4 clădiri, o sala de sport, şi o bază sportivă şi în 8 structuri: 3 şcoli primare şi 5 grădiniţe
La Şcoala Gimnazială Nr.1 Bumbeşti-Jiu îşi desfăşoară activitatea 12 educatoare,15 învăţători şi 26 de profesori. Marea majoritate a cadrelor didactice au gradul didactic I – 42 de cadre, 5 au gradul didactic II şi 4 cadre didactice au definitivarea în învăţământ și 2 debutanți. 90,57 sunt cadre didactice titulare.
În prezent cadrele didactice din unitatea noastră sunt calificate în proporţie de 100% . În şcoală există 5 posturi cu personal didactic auxiliar, 9 posturi de îngrijitoare şi 3 posturi de muncitor întreţinere și fochiști, un şofer de microbuz și un bucătar. Un număr de 642 elevi frecventează cursurile grădinițelor, claselor pregătitoare, I – VIII, număr ce este în scădere în următorii ani...