Documente și informații publice


Consiliul de administrație

Plan managerial 2023-2024
Plan managerial director adjunct 2023-2024
Plan operațional de dezvoltare 2023-2024
Plan operațional de dezvoltare director adjunct 2023-2024
Tematica C.A 2023-2024

Consiliul Profesoral
Tematica C.P 2023-2024

Comisia de evaluare și asigurare a calității (CEAC)

Organigrama CEAC 2023-2024
RAEI scoală 2022-2023
Plan de îmbunătățire calitate 2023-2024

Alte documente de interes public

Plan de dezvoltare instituțională 2020-2025
Organigrama școala 2023-2024
Organigrama clase 2023-2024
Organigrama angajati 2023-2024
Rețeaua școlară 2023-2024
Oferta CDȘ pentru anul școlar 2023-2024
Pliant CDȘ pentru anul școlar 2023-2024