Documente și informații publice


Consiliul de administrație

Plan managerial 2022-2023
Plan operațional de dezvoltare 2022-2023
Tematica C.A 2022-2023

Consiliul Profesoral
Tematica C.P 2022-2023

Comisia de evaluare și asigurare a calității (CEAC)

Organigrama CEAC 2022-2023
RAEI scoală 2021-2022
Plan de îmbunătățire calitate 2022-2023

Alte documente de interes public

Plan de dezvoltare instituțională 2020-2025
Organigrama școala 2022-2023
Organigrama clase 2022-2023
Organigrama angajati 2022-2023
Rețeaua școlară 2022-2023
Oferta CDȘ pentru anul școlar 2020-2021