Comisia de calitate


 

Comisia de evaluare și asigurare a calității ( CEAC) își desfășoară activitatea conform Legii calității , procedurii de desemnare a membrilor acesteia și Regulamentului de organizare și funcționare a CEAC.
CEAC dispune de sprijinul conducerii școlii în aplicarea chestionarelor, în desfășurarea actiunilor pentru evaluarea internă a calității și stabilire a planurilor de intervenție anuală.
CEAC are următoarea componență:
1- prof. Boghian Marcel Liviu- coordonator CEAC
2- prof. Popescu Ramona Ionela - responsabil
3- prof.inv primar Stanoiu Lorena - membru
4. prof. Haraga Elena Daniela - membru
5- Ciuclea Petre ( repr. Cons. local)- membru
6- Buneci Daniela Cristina ( reprez. părinți) - membru
7- Înv. Dodenciu Oana ( sindicat)- membru

Document: Organigrama CEAC 2023-2024 , Planul de îmbunătățire a calității educației