Documente cadre didactice și personal


Cod etică
Raport 2021-2022
Fișa de evaluare 2023
Cadre didactice
Bibliotecar
Administrator
Contabil șef
Secretar șef
Personal nedidactic
Fișa postului 2022
Administrator patrimoniu
Asistent medical creșa
Bibliotecar
Bucătar
Cadru didactic
Contabil
Fochist
Îngrijitor școala
Muncitor întreținere
Secretar școală
Șofer microbuz